Kako se izogniti neuspehom pri timskem delu?

Motivacija tima je za vsako organizacijo ali podjetje, izrednega pomena. In kako se izogniti neuspehom pri timskem delu? Motivacija zaposlenih, ki delajo v zaprti skupini, lahko predstavlja mnogim vodilnim velik izziv. Kadar določeno število posameznikov dela v timu, se lahko zapletejo v mnoge pasti. Za učinkovito timsko delo je pomembnih mnogo dejavnikov, ki jih vodilni pogosto prezrejo. Vzroke za neuspeh začnejo iskati šele takrat, ko se v timu pojavijo nesoglasja in komunikacija med člani tima ni več mogoča. Zelo pomembna je motivacija tima, motivacija za delo, motivacija za uspeh, lahko je vključena motivacija dneva in motivacija za učenje. Ter seveda zabava… Poglejte si primer zabave na team buildingu ekipe ETC Adriatic, na povezavi.

Motivacija tima za preprečevanje neuspehov

Motivacija tima ima mnoge koristi, saj dobre rezultate prinaša samo dobro povezan tim, ki je strokovno usposobljen in zna dobro komunicirati med seboj. Spoznajmo sedem pasti, ki lahko pokvarijo dobre rezultate in so ogroženi finančni cilji podjetja:

motivacija tima

  • Motivacija ekipe in cilji ekonomske politike v podjetjih, so lahko zelo ogroženi, če v timu ni enakopravnosti. Tim lahko uspešno deluje samo v primeru, če so vsi člani enakopravni. Če v timu sodeluje nekdo, ki je nadrejen ostalim, so možnosti za preboj in uspeh zelo vprašljive.
  • Velik alarm v delovanju tima zazvoni, kadar začne vodja ali skupina, iskati najšibkejši člen. Dejstvo je, da vedno in povsod lahko najdemo najšibkejši člen, prav tako kot lahko vedno najdemo najuspešnejšega člana. Tim mora vedno delovati enakopravno, drugače finančni cilji podjetja in izvedba projektov, ni mogoča.
  • Kadar formalnega vodja tima izbere vodstvo, to še ne pomeni, da je tudi dejansko sposoben voditi tim. Motivacija tima mora vedno delovati na način, da so vsi udeleženci zadovoljni in enakopravni, vodja, ki je nastavljen iz strani vodstva in ni sposoben opraviti svoje naloge, prav gotovo ni dobra motivacija.

motivacija tima

  • Pri timu je najvažnejše sodelovanje! kadar začne kakšen član tima delati več in želi vse postoriti sam, s tem ostalim članom skupine sporoča, da jim ne zaupa. Vsi člani tima morajo imeti razviti čut za samoinciativo, zanesljivost in odgovornost. Vsi morajo imeti določen enak obseg dela, saj neenakomerna porazdelitev dela slabo vpliva na motivacijo tima.
  • Ustvarjalni procesi v timu se začnejo dogajati šele takrat, ko se tim poveže. Rešitve na hitro lahko ogrozijo timsko delo, zato se jim je potrebno izogibati.
  • Če tim nima ustrezne vizije, in članom niso poznani cilji gospodarskih družb, za katere delajo, bo motivacija za delo neizmerno otežena.
  • Vsak tim se mora ves čas dodatno izobraževati! V podjetjih je zato pomembno organiziranje dogodkov, kot so team building dogodki, razni seminarji, strokovni team buildingi, delavnice javnega nastopanja, jezikovne delavnice, delavnice hitrega branja in podobno.

Vir:
http://www.businessdictionary.com
ETC Adriatic