Brezplačne rešitve

Pristop k spletu je v osnovi vedno mogoč na več različnih načinov.

Po eni strani, lahko k spletnemu “nabiranju” strank pristopimo s plačljivimi spletnimi pristopi, po drugi strani pa je za dosego spletnih ciljev, mogoče ubrati tudi neplačljive pristope.

Med najbolj priljubljene in najpogosteje uporabljane plačljive spletne nastope sodijo:

  • plačljive kampanje preko Facebooka
  • plačljive kampanje preko Google Adwords oglaševanja
  • zakup pr člankov na medijskih spletnih portalov
  • zakup oglaševanja preko reklamnih pasic (bannerji)

Med bolj pogosto uporabljane načine pridobivanja novih strank in kupcev ter spletne promocije na brezplačen način sodijo:

  • spletna optimizacija
  • seo in organski spletni nastop
  • pojavljanje v brezplačnih  medijih
  • pojavljanje na brezplačnih forumih

Vsak izmed metod pristopa k spletnemu nastopu, ima svoje prednosti in pomanjkljivosti, na splošno pa na spletnem trgu med obema dvema pristopoma velja naslednje:

  • plačljive metode vzamejo denar, vendar rezultate njihovega učinkovanja, vidimo takoj
  • neplačljive metode vzamejo čas, ne pa denarja – a rezultati takšnega pristopa pridejo z leti

Za optimalen pristop k spletnemu nastopu se zato priporoča kombinacija obeh pristopov.

Medtem, ko po eni strani, zaradi potreb po čimprejšnji spletni izpostavljenosti, spletni vidnosti in čimprejšnji ugotovitvi ali nek spletni pristop deluje, uporabimo plačljive metode (z manjšimi zneski), večina spletnih hiš priporoča, da hkrati s plačljivimi metodami, gradimo tudi svojo neplačljivo, spletno strategijo oz. organski spletni nastop).

S časom, ko pridobimo več znanj in izkušenj iz organskega spletnega nastopa, počasi ukinjamo plačljive spletne metode in “preklopimo” v celoti proti neplačljivemu spletnemu pristopu.

Na ta način skozi čas zgradimo povsem od drugih spletnih medijev, neodvisno spletno pot, ki je v bistvu odvisna samo še od naše discipline, vztrajnosti in ponavljanja reči, za katere dokazano in preverjeno sami vemo, da na internetu tudi delujejo.

Vabljeni, da si na naši spletni strani ogledate številne opise brezplačnih spletnih orodij. Morda preko njih dobite idejo ali pot, kako tudi sami zgraditi svoj spletni nastop tako, da bo predvsem zadovoljeval vaše poslovne in osebne interese.

Uspelo je že mnogim, zakaj ne bi tudi vam…