6 predlogov kako povečati učinek vašega dela z uporabo infografike

6 predlogov kako povečati učinek vašega dela z uporabo Infografike

Predstavitev informacij preko infografike izboljša razumevanje. To ni nov koncept. Naša sposobnost obdelave in priklica informacij je boljša, če se jih naučimo z vizualnimi vložki. Vizualna navodila za sestavljanje pohištva iz ploščatih kosov so učinkovitejša od besedilnih navodil, in powerpoint, ki vsebuje samo besedilo, je za večino manj privlačen.

Informacijska grafika ali infografika uporablja slike in vizualizacije podatkov (krožni diagrami, stolpčni in linijski grafi) za privlačno predstavitev. Infografike prinašajo dodano vrednost, saj povečujejo razumevanje in doseg raziskav. Bolj verjetno je, da bodo informacije ohranjene, če so bile pridobljene iz infografike, kot iz samega besedila. 

Načela oblikovanja in predlogi za oblikovanje privlačnih infografik:

 

  • Usmerite se na svoje občinstvo

 

Pomembno je, da je jasno, komu je infografika namenjena. Vizuali, ki so ustvarjeni za sicer vam specifično občinstvo, lahko naredijo raziskavo dostopnejšo tudi širšemu občinstvu. Z zagotavljanjem konteksta in odstranjevanjem tehničnega žargona boste zagotovili, da bo vaše delo dostopno najširšemu možnemu občinstvu.

 

  • Uporabite prepričljiv naslov, ki bo pritegnil bralce

 

Razmislite o “naslovu” vašega dela. To je pogosto najbolj udarno dejstvo, ki posameznika prepriča k branju.

 

  • Navedite pripoved

 

Učinkovite infografike pogosto uporabljajo črte in puščice, ki bralce vodijo skozi informacije na grafiki. Jasen začetek in konec zagotavljata, da bralci informacije obdelajo v vrstnem redu, kot ste ga predvideli, in poskrbita, da nobena informacija ne bo manjkala. Razmislite o “vozliščih” informacij, ki so kratka bistva povzeta iz celotnega besedila. S “testom brez besedila” lahko ugotovite, ali so ključna sporočila posredovana tudi, ko odstranite besedilo.

 

  • Poudarite ključna sporočila

 

Ključnim sporočilom lahko damo prednost tako, da povečamo velikost ustrezne komponente ter povečamo velikost besedila in uporabimo izrazite barve. Tako kot tradicionalni povzetki se tudi infografike uporabljajo za pregled, vendar niso namenjene nadomestitvi branja celotnega besedila.

 

  • Uravnotežite slike, diagrame in besedilo

 

Pomembno je uravnotežiti vizualizacije podatkov, slike in besede. Besedilo poskušajte omejiti na udarne naslove, kratke opombe in pike. Na splošno so najuspešnejše infografike z malo besedila in veliko slikami.

 

  • Omejite število barv in pisav

 

Uporabite tri do pet dopolnjujočih se barv in omejite število vrst pisav na največ tri.

infografike

Uspeh vsake infografike je odvisen od dobro premišljenega načrta razširjanja. Družbeni mediji so zdaj pogosto uporabljeno in koristno orodje za razširjanje novih raziskav, vizualna privlačnost infografik pa je za te platforme še posebej primerna. Infografike se na družbenih medijih delijo osemkrat pogosteje v primerjavi z besedilnimi povzetki, opremljeni z infografiko, pa so dostopni pogosteje kot tisti brez nje.

Potrebujete pomoč pri izdelovanju infografike? Obrnite se na ProMarketing