Motivacija coaching za doseganje poslovnih in osebnih ciljev

Motivacija coaching za doseganje poslovnih in osebnih ciljev, je v Sloveniji dokaj novejši pristop k motiviranju skupin ali posameznikov. Za coaching metodo uporabljajo že preverjene metode nevrolingvističnega programa, ki je k nam prišel iz Amerike. Sprva se je motivacija coaching uporabljala predvsem v športu, kjer imajo vrhunski športniki poleg trenerja, tudi svojega osebnega coacha. Trener pri svojem delu najprej pripravi program, po katerem športnik trenira, coach pa predvsem s pomočjo vprašanj in vzpodbujanja skupino ali posameznike popelje do tega, da sami najdejo pot do najboljše rešitve. S tem pa se seveda izognejo neuspehom.

motivacija coaching

Ker se je coaching metoda izkazala kot čudovita motivacija pri športu, so jo mnoga podjetja in organizacije začele uporabljati za motiviranje svojih zaposlenih. Motivacija coaching se odlično obnese na področju svetovanja, osebnega razvoja in izobraževanja. Tako vodilni, poleg team building dogodkov, za svoje zaposlene pogosto organizirajo srečanja, kjer jih coach spretno vodi skozi vprašanja kot so osebna motivacija, motivacija na delovnem mestu, poslovna komunikacija, finančni cilji podjetja in s tem sodelujoče spodbuja, da sami poiščejo najboljše rešitve.

Kaj je motivacija coaching in komu je namenjena?

Motivacija coaching je metoda, ki posameznikom ali skupinam, pomaga dosegati boljše rezultate, tako na zasebnem, kot na poslovnem področju. Zaposlenim, ki sodelujejo v delavnicah, kjer jim je predstavljena motivacija coaching, se močno poveča motivacija za učenje in motivacija za delo. Pri delavnicah so posebej izpostavljeni cilji v življenju in karierni cilji zaposlenih. Coaching proces lahko ljudem spremeni življenje, saj se kmalu pokažejo osebnostne spremembe in ljudje pogosto pogosto občutno izboljšajo kakovost življenja. Motivacija coaching se izvaja v živo ali po telefonu, potrebna pa sta vsaj dva pogovora po eno uro. V vmesnem času so posamezniki lahko v stiku s svojim coachem, pomembno je predvsem to, da sledijo nalogam in ciljem, ki so jih skupaj začrtali.

Motivacija coaching lahko poteka tudi v skupini

Motivacija coaching pa lahko poteka tudi v skupini. Te metode se poslužujejo predvsem vodstva, ki želijo svoje zaposlene, ki delujejo v skupinah, motivirati za skupinsko delo in izboljšati medsebojno komunikacijo. Coaching je smiselno izvajati tudi kadar se med zaposlenimi pojavi stres na delovnem mestu in medsebojni odnosi postanejo napeti. Na teh delavnicah se zaposleni tudi naučijo, kaj je čustvena inteligenca, zakaj se pojavi izgorelost, kakšen je najboljši način za reševanje konflikov in kako si postaviti osebne in karierne cilje.

Viri:

Daniel Goleman, Čustvena inteligenca na delovnem mestu
Etc adriatic – teambuilding dogodki