Kratkoročni cilji podjetja

Tukaj je napisano nekaj nasvetov za vse vodstvene kadre v podjetjih, ki jih zanimajo kratkoročni cilji podjetja in motivacija zaposlenih.

Kratkoročni cilji podjetja

Poslovni cilji podjetij se med seboj, v osnovi, delijo na tri dele:

  • kratkoročni cilji podjetja
  • srednjeročni cilji podjetja
  • dolgoročni cilji podjetja

Medtem, ko za dolgoročne cilje podjetja štejemo uresničevanje dolgoročne usmeritve podjetja in uresničevanje strategije podjetja, ki bi jo naj imelo vsako podjetje in organizacija, napisano in javno obljavljeno na oglasnih deskah, v interni komunikaciji ter na spletni strani podjetja, so kratkoročni cilji podjetja, dejansko etapni cilji, ki zaposlenim pomagajo držati smer in sprotno merjenje rezultatov z namenom, da vidimo ali se premikamo proti končnemu, srednjeročnemu in dolgoročnim ciljev.

kratkoročni cilji podjetjaKratkoročni cilji podjetja se spremljajo pravzaprav tekom vsakega novega tedna, vsak nov teden pa je tudi priložnost, da se poslovni cilji na novo definirajo in opredelijo, merijo in spremljajo iz strani vseh, ki so za doseganje in preseganje ciljev, v podjetju, sploh zainteresirani.

Kdaj si postavljamo kratkoročne cilje?

Najboljši dan za postavljanje, merjenje in spremljanje kratkoročnih ciljev v podjetju, je ponedeljek dopoldan, saj takrat naši zaposleni pridejo na delovna mesta spočiti od vikenda in z največ elana za nove ideje, nove zamisli in navdušenje.

Kljub temu, da ob ponedeljkih imajo naši zaposleni največ delovnih obveznosti (ki jih tudi želijo čimprej opraviti), najdimo v svoji organizaciji, dopoldansko uro za ponedeljkove sestanke (ki pa naj niti ne bo obvezno za vse zaposlene).

Najboljše je, če sestanke organiziramo ločeno glede na službe, ki jih ima naše podjetje (prodajna služba, nabavna služba, razvoj), za srednjeročne in dolgoročne cilje pa imajo vodje posameznih služb in vodstvo podjetja, svoje ločene sestanke.

Odlična, verjetno celo najboljša priložnost za organizacijo sestanka, na katerem bomo določili kratkoročne cilje našega podjetja, je dan TAKOJ po kakšnem motivacijskem seminarju ali družabni team buildign delavnici, saj je takrat vzdušje in energija za postavljanje novih ciljev, na višku. Pri čemer ni nepomembno koga in s kakšnim namenom izberemo za organizacijo takšnih team building programov za motivacijo naših ekip.

Zavedajmo se tudi, da je motivacija ekipe, najbolj učinkovita z vzgledom – kar pomeni, da se naj vodstvo podjetja povsem enakovredno vključi v team buidling igre in naj povsem enakovredno “tekmuje” v opravljanju določenih nalog.

Ključno je, da izberemo tak team building program, ki bo zaposlene povezal ali jim okrepil določene lastnosti ali veščine (sposobnost pogajanja, prodajne tehnike, voditeljske sposobnosti, itd….)

Najslabši dan za organizacijo tovrstnih sestankov je petek, saj so takrat zaposleni že z mislimi v vikendu in domačih opravilih ali izletih čez vikend, s tem pa posledično ni največje dodane vrednosti takšnih sestankov, vsaj ne iz vidika ustvarjanja in keiranja novih idej aliu celo postavljanja bolj drznih ciljev.

Zakaj organizirati neobvezujoče sestanke za zaposlene?

Tako kratkoročno kot dolgoročno želi imeti podjetje v svojih sredinah zaposlene in delavce, ki jih ne bo potrebno vedno znova motivirati za nove izzive in nove zadolžitve. Najbolj enostaven pristop, da pridemo do tega kadra pa je ta, da preprosto sestanke zaposlenih naredimo neobvezne (a vedno ob istem času in vedno za isti čas; npr. največ eno uro).

Na ta način bodo na te sestanke sčasoma začeli hoditi in redno prihajati le tisti zaposleni, ki v teh sestankih vidijo dodano vrednost, vsi ostali pa bodo imeli “preveč svojega dela” in se prej ali slej teh sestankov ne bodo več udeleževali.

S čimer pa vodstvo podjetja dobi bolj pregledno in čisto sliko o tem kdo je v podjetju dejansko zainteresiran za rast in razvoj, kdo pa so tisti, ki “imajo vedno preveč dela”.

Pomembno: imeti preveč dela je pogosto (če le znamo videti) tudi pokazatelj neorganiziranosti in nesposobnosti optimiziranja svojih delovnih obveznosti z namenom, da bi te potekale hitreje in učinkoviteje

Če vas kratkoročni cilji podjetja zanimajo še podrobneje, vam priporočamo, da si preberet še ostale naše zapise na blogu.

Oznake besedila: kratkoročni cilji podjetja